BIBLIOTEKI W PROJEKCIE

W V edycji projektu (2018) 100 bibliotek ze wsi, małych i średnich miast z całej Polski przeprowadzi kursy „O finansach… w bibliotece” dla dorosłych mieszkańców ich gmin.

200 bibliotekarzy (po 2 z każdej ze 100 bibliotek) przeprowadzą spotkania edukacyjne dla mieszkańców z zakresu edukacji ekonomicznej. Zapraszamy biblioteki, które nie uczestniczyły w poprzednich edycjach projektu oraz te, które uczestniczyły w tylko  jednej edycji, mające doświadczenie w edukacji osób dorosłych. Planujemy przyjąć min. 50 nowych bibliotek, pozostawiając pozostałe miejsca bibliotekom, które już raz uczestniczyły w projekcie.

Wybór bibliotek nastąpi w drodze konkursu. Biblioteki (jako instytucje) wypełnią krótkie zgłoszenie online opisując doświadczenie (instytucjonalne) biblioteki w pracy z osobami dorosłymi, w tym przygotowanie bibliotekarzy do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem ICT (m.in. obsługa komputera z dostępem do Internetu). Nie wymagamy przygotowania bibliotekarzy do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekonomicznej wychodząc z założenia, że nie muszą być oni ekspertami w tej dziedzinie – prowadząc zajęcia w ramach projektu będą służyć jako przewodnicy po wiedzy finansowej, którą kursanci zdobędą dzięki narzędziom i materiałom dostarczonym przez FRSI (kurs e-learningowy, materiały dla uczestników), a także wsparciu trenerów-konsultantów (online, a w przypadkach tego wymagających – także na miejscu), które zapewniamy w projekcie przez cały okres trwania spotkań edukacyjnych kursu „O finansach…” w bibliotekach.

Bibliotekarze z bibliotek gminnych i powiatowych zostaną przygotowani do prowadzenia spotkań edukacyjnych dla osób dorosłych, w tym seniorów, podczas cyklu szkoleniowego, będą mogli także skorzystać z konsultacji ekspertów – trenerów edukacji finansowej – w okresie prowadzenia kursów dla mieszkańców.

Oto lista bibliotek uczestniczących w IV edycji projektu (lata 2015-2016).

W ciągu trzech pierwszych edycji projektu spotkania edukacyjne kursu „O finansach… w bibliotece” odbyły się w 274 bibliotekach z całej Polski, jak przedstawia mapka. Lista bibliotek wymienia biblioteki, które wzięły udział przynajmniej w jednej z trzech edycji projektu w latach 2012-2014.

mapa uczestnikow

Tak wyglądały mapy rozłożenia bibliotek w trakcie poszczególnych edycji:

mapa uczestnikow_Iedycja  mapa uczestnikwo_IIedycjamapa uczestnikow_IIIedycja

Reklamy