IDEA PROJEKTU

„O finansach… w bibliotece” to projekt Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, dzięki któremu tysiące osób po 50. roku życia zaprzyjaźnia się ze światem finansów w bibliotekach publicznych. Podczas szkoleń, jakie organizują dla nich bibliotekarze dowiadują się, jak założyć elektroniczne konto w banku, w jaki sposób sprawdzić oprocentowanie kredytu czy jak skutecznie zarządzać domowym budżetem. Do tej pory w przedsięwzięciu wzięło udział 370 bibliotek i blisko 8500 mieszkańców.

Piąta edycja projektu „O finansach… w bibliotece” bazuje na doświadczenia FRSI w realizacji tego projektu, jednakże – inaczej niż w latach poprzednich – zaprosimy do niej biblioteki i bibliotekarzy, którzy nie uczestniczyli w projekcie w latach ubiegłych, bądź uczestniczyli w jednej tylko edycji.

Obecnie FRSI zaprasza biblioteki publiczne do udziału w kolejnej – piątej edycji projektu. Będzie w niej uczestniczyć 100 bibliotek z terenów wiejskich i miast do 100 tysięcy mieszkańców, a pracujące w nich osoby zostaną przygotowane do oferowania mieszkańcom małych miejscowości spotkań edukacyjnych dotyczących edukacji ekonomicznej. W rezultacie uczestnicy takich zajęć:

 • nauczą się, jak korzystać z bankowości elektronicznej,
 • przekonają się, w jaki sposób racjonalnie planować swoje domowe wydatki i jak inwestować zaoszczędzone pieniądze,
 • zdobędą nowe umiejętności związane z korzystaniem z komputerów i Internetu.

Więcej informacji o przebiegu projektu można znaleźć zakładce „Dla bibliotekarzy”.

Dlaczego warto dołączyć do projektu „O finansach… w bibliotece” i oferować szkolenia?

Badania przeprowadzone w ostatnich latach pokazują, że:

 • 67% osób w wieku 55+ uważa, że wiedza dotycząca finansów i gospodarki jest potrzebna w codziennym życiu. Główne korzyści ze zdobywania nowych informacji w tym zakresie to dla nich unikanie pułapek kredytowych, lepsze warunki życia oraz bezpieczeństwo finansowe,
 • niemal połowa Polaków (46%) nie odkłada pieniędzy na cele krótkoterminowe, a 60% na cele długoterminowe. Najgorzej swoje kompetencje oceniają w tym przypadku osoby powyżej 60. roku życia,
 • osoby w wieku 50+, a także pracownicy fizyczni, przeznaczają pieniądze na bieżące potrzeby i mimo, że mają takie możliwości, nie oszczędzają,
 • 37% Polaków płaci głównie gotówką – są to przede wszystkim ludzie starsi i osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym, które nie mają wiedzy na temat finansów, nie ufają bankom, nie potrafią korzystać z bankomatów czy kart płatniczych,
 • na niedostateczne korzystanie osób starszych z oferty instytucji finansowych wpływają także ich nienajlepsze kompetencje cyfrowe – nadal tylko 21% Polaków w wieku 55+ korzysta z Internetu.

Edukacja finansowa jest więc bardzo potrzebna starszym mieszkańcom małych miejscowości, a biblioteki – na co dzień pracujące z seniorami i oferujące dostęp do nowoczesnych technologii – znakomicie radzą sobie z tym zadaniem. Pokazały to poprzednie edycje projektu, dzięki którym:

 • 92% uczestników szkoleń zadeklarowało, że zdobyło nową wiedzę z zakresu edukacji ekonomicznej, a 77% wykorzystało ją w praktyce,
 • ponad jedna trzecia uczestników nauczyła się lepiej zarządzać domowym budżetem, korzystać z bankowości internetowej czy wybierać oferty firm ubezpieczeniowych,
 • 25% uczestników dowiedziało się, jak sprawniej korzystać z kredytów, a 20% z lokat i funduszy inwestycyjnych,
 • uczestnicy podejmowali różne aktywności, związane m. in. z ubezpieczeniem mieszkania, domu, samochodu lub osoby z rodziny (30%) czy założeniem lokaty lub rachunku inwestycyjnego (22%),
 • uczestnicy podkreślali rozwój własnych umiejętności cyfrowych – 45% zaczęło aktywnie korzystać z komputera, 36% – zlecać przelewy przez Internet i częściej robić zakupy w sieci, a 24% założyło konto internetowe.

Zachęcamy do udziału!

Bibliografia:

[1] Badanie Koalicji Dojrz@ałość w sieci nt. rynku pracy i kompetencji cyfrowych Polaków przygotowane na konferencję dot. Jednolitego Rynku Cyfrowego, w V.2015: https://www.youtube.com/watch?v=Q8VJ-3jf6hw&feature=youtu.be (dostęp na dzień 11.06.2015)
[2] Badanie świadomości i wiedzy ekonomicznej Polaków, raport Quality Watch dla NBP 2012
[3] Oszczędzanie długoterminowe – opinie, postawy  i oczekiwania polskiego społeczeństwa, TNS Polska dla Związku Banków Polskich, 2014
[4] Postawy Polaków wobec oszczędzania, raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, PBS, 2014.
[5] Raport na zlecenie FRSI „Po co Polakom biblioteki”, 2012
[6] Biblioteka Narodowa przedstawia zestaw podstawowych danych i wskaźników dotyczących wyników funkcjonowania bibliotek w Polsce w 2013 r. opracowanych na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, w: Elektroniczne publikacje BN. Biblioteki publiczne w liczbach. Stan bibliotek w Polsce za 2013, str.5 i 6: http://www.bn.org.pl/zasoby-cyfrowe-i-linki/elektroniczne-publikacje-bn/biblioteki-publiczne-w-liczbach (dostęp na dzień 3.06.2015).
[7] Ewaluacja projektu edukacyjnego „O finansach w bibliotece”, realizowanego przez FRSI. Raport podsumowujący. PBS, Pro Publicum. 2015.
[8] O finansach … w bibliotece. Raport z ewaluacji jakościowej III edycji projektu FRSI. M. Olcoń – Kubicka, M. Halawa.  Warszawa 2014

Reklamy