RAPORTY EWALUACYJNE

Raport z ewaluacji jakościowej III edycji projektu
Raport z ewaluacji ex-post w III edycji projektu. Raport z badania wśród bibliotekarzy
Raport z ewaluacji ex-post w III edycji projektu. Raport z badania wśród uczestników kursu

Reklamy