REALIZATORZY

Projekt „O finansach… w bibliotece – IV edycja” jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Realizację projektu będą wspierać partnerzy regionalni, którzy zostaną wyłonieni na początku realizacji czwartej edycji projektu.

Edukację finansową na poziomie lokalnym będą prowadziły gminne biblioteki publiczne, które zostaną wybrane w ramach rekrutacji, na jesieni 2015 r.

 

Reklamy