LUDZIE

W realizację projektu są zaangażowani opiekunowie regionalni, których rolą jest informowanie o projekcie i jego promocja w regionie, pomoc bibliotekarzom w zakresie organizowania i prowadzenia spotkań z osobami starszymi, a także współorganizacja cyklu szkoleniowego dla bibliotekarzy, wsparcie przy organizacji konkursu
i spotkań regionalnych.

Sylwetki opiekunów regionalnych można poznać tutaj.

Za szkolenia dla bibliotekarzy oraz wsparcie ich na etapie realizacji kursów dla użytkowników bibliotek odpowiadają trenerzy posiadający doświadczenie pracy z bibliotekami, wiedzę z zakresu edukacji ekonomicznej, uczenia dorosłych oraz pracy z osobami starszymi.

Sylwetki trenerów można poznać tutaj.

Reklamy