OPIEKUNOWIE REGIONALNI

Beata Jasiak

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. im. Tadeusza Mikulskiego
we Wrocławiu / woj. dolnośląskie

Absolwentka Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek Informacja naukowa, Biblioteki szkolne i pedagogiczne). Od 2000 roku związana z DBP; najpierw z Działem Informacji Naukowej, później Instrukcyjno-Metodycznym, gdzie pracuje obecnie na stanowisku starszego kustosza dyplomowanego–instruktora. Od 2009 roku pełniła funkcję koordynatora regionalnego dwóch ogólnopolskich programów: Biblioteka+ i  Program Rozwoju Bibliotek.  Od 19 lat związana zawodowo z bibliotekarstwem. Swój zawód wykonuje z pasją dzieląc się doświadczeniem i wiedzą z bibliotekarzami województwa. Współpracuje z bibliotekami publicznymi Dolnego Śląska organizując szkolenia i konferencje, promując programy i oferty działań skierowanych do instytucji kultury.

Grzegorz Winnicki

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
woj. lubelskie

Starszy kustosz, instruktor WBP im. H. Łopacińskiego, wykładowca KUL JP II, animator i socjolog kultury, trener. Absolwent Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie. Członek władz regionalnych i komisji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Akademii Społecznej, Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego. Inicjator powoływania organizacji pozarządowych międzypokoleniowych i regionalistycznych. Ewaluator projektów EFS, UNDP, POKL. Koordynator projektów Ikonka, Nautobus, Rozegraj Unię. Miłośnik shant, fotografii, wędkarstwa i koszykówki. Kolekcjoner biletów komunikacji miejskiej i Carte de visite. Krytyczny optymista. Szczęśliwy mąż i tata.

Dawid Kotlarek

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida
w Zielonej Górze / woj. lubuskie

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, bibliotekarz. Kieruje Działem Badań, Analiz i Metodyki Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze. Autor licznych publikacji poświęconych dziejom książki i czytelnictwa na Środkowym Nadodrzu oraz współczesnym problemom bibliotek. Członek Stowarzyszenia Autorów Polskich. Prywatnie lider i gitarzysta zielonogórskiego zespołu hardcore’owego Sophie Scholl. Miłośnik biegów długodystansowych.

Małgorzata Cegiełko

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi
/ woj. łódzkie

Magister historii ze specjalnością nauczycielską. W latach 2006-2007 studiowała na Studiach Podyplomowych w zakresie „Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa” na Wydziale Filologicznym UŁ. Pracę zawodową podjęła w 1987 r. na stanowisku nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie, a także geografii. W roku 1995 rozpoczęła pracę w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Piłsudskiego w Łodzi (obecnie Wojewódzka Biblioteka Publiczna), początkowo jako instruktor wojewódzki ze specjalnością „komputeryzacji procesów bibliotecznych”, a od 2004 r. jako kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego (obecnie Dział Metodyki, Analiz i Szkoleń). Posiada doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń, kursów dla bibliotekarzy bibliotek publicznych z terenu Łodzi i województwa łódzkiego. Tematyka szkoleń i kursów obejmowała m.in.: podstawy obsługi komputera PC i podstawowego oprogramowania np. edytor tekstu, tworzenie i obsługa baz danych w programie bibliotecznym MAK, otoczenie prawne bibliotek publicznych (prawo biblioteczne, prawo autorskie, ochrona danych osobowych, prawo zamówień publicznych), rola bibliotek publicznych w budowaniu społeczeństwa informacyjnego, bibliotekarstwo publiczne w Unii Europejskiej, biblioteki cyfrowe w Polsce, pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych przez biblioteki, marketing biblioteczny.

W swojej pracy zawodowej zdobyła doświadczenie koordynując wiele programów w województwie łódzkim, w tym ogólnopolskie tj.: kurs internetowy dla bibliotekarzy „BIBWEB’ (2005-2006), program dla bibliotek „IKONK@ CD.” (2007-2008), programy ogólnopolskie „PROGRAM ROZWOJU BILBLIOTEK” i „BILBLIOTEKA+”(2009-2014).Była także krótko opiekunem regionalnym w III edycji programu „O finansach…w bibliotece”.

Wojciech Momot

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
/ woj. małopolskie

Historyk z zamiłowania i wykształcenia (doktorat). Pracownik Pracownik Działu Szkoleń i Współpracy z Małopolskimi Bibliotekami Publicznymi. Trener w zakresie technologii komunikacyjnych i informacyjnych (ICT). W pracy zawodowej szczególnie skoncentrowany na organizacji  i kwestiach prawnych dotyczących bibliotek. Hobby: modelarstwo (zwłaszcza stare żaglowce), Kraków i Małopolska.

Ewa Lelek

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
/ woj. podkarpackie

Filolog i bibliotekarz, instruktor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. W zakresie mojej specjalizacji, a także zainteresowań własnych, leży informacja naukowa i edukacja informacyjna, ewaluacja i monitoring w bibliotekach oraz wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i technologii w rozwoju zasobów i usług bibliotecznych.

Zarówno w życiu zawodowym, jak też prywatnym, fascynuje mnie to, co nowe, przełamujące stereotypy, niesztampowe i odważne, nierzadko awangardowe.

W wolnych chwilach zgłębiam psychologię biznesu a moją pasją jest sztuka i literatura, zwłaszcza malarstwo, muzyka i film.

Grzegorz Zys

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
/ woj. podlaskie

Gender-bibliotekarz, bo jak nazwać mężczyznę w mocno sfeminizowanym zawodzie? Ale dzielnie unoszę się w otaczającej powodzi bibliotekarek. Wykształcenie wyższe – licencjat na Uniwersytecie w Białymstoku oraz studia uzupełniające na Uniwersytecie Warszawskim łączone z pracą zawodową w Bibliotece Publicznej w Sokółce. Potem na drodze zawodowej stanęła Książnica Podlaska i związek ten trwa już ponad 8 lat. Jako instruktor w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym zajmuję się różnymi tematami. W szczególności są to komputery, szkolenia (organizacja i prowadzenie),  statystyka biblioteczna czy też pomoc bibliotekom terenowym i filiom Książnicy w różnych aspektach ich pracy. Byłem koordynatorem Programu Rozwoju Bibliotek i programu Biblioteka+ w województwie podlaskim. Prywatnie – mól książkowy, mąż bibliotekarki (a jakże), ojciec dwójki czytelników-przedszkolaków.

Lidia Zielińska

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach / woj. świętokrzyskie

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach pracuję od wielu lat. Także od dawna współpracuję z bibliotekami województwa świętokrzyskiego jako instruktor Działu Metodyki, Szkoleń i Analiz.

Od 2009 r. jestem koordynatorem Programu Rozwoju Bibliotek i Biblioteka +. Zajmuję się m.in. organizacją szkoleń dla pracowników bibliotek.

Monika Kowalewska

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny
w Olsztynie / woj. warmińsko-mazurskie

W roku 2015 ukończyłam studia na kierunku filologia polska, specjalizacja copywriterska oraz tekstologiczno-edytorska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie półrocznego stażu w Dziale Analiz i Współpracy z Regionem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie brałam udział w organizacji konferencji i szkoleń stacjonarnych dla bibliotek gminnych. Moje zainteresowania zawodowe koncentrują się na różnych formach promocji i współdziałania między bibliotekami a także relacjach biblioteka – użytkownik. Chętnie wykorzystuję w pracy możliwości, jakie dają dziś nowoczesne technologie. Uwielbiam książki, koty i nowe wyzwania.

Anna Kotowska

Książnica Pomorska im. St. Staszica w Szczecinie
/ woj. zachodniopomorskie

Jestem bibliotekarką od 2000 roku, od momentu rozpoczęcia pracy w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Pierwsze lata spędziłam w Wypożyczalni Głównej, później pracowałam w Dziale Kontroli Zbiorów a dwa lata temu dołączyłam do świetnego zespołu  w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym. Lubię to, co robię. Na każdym etapie „kariery” w bibliotece mogłam znaleźć coś i dla siebie. Z wykształcenia – filozof. W domu – mama i kociara, która chętnie stoi nad garnkami.

Reklamy