TRENERZY

Agnieszka Adamowicz 

Bibliotekarka, animatorka, trenerka (ukończyłam I edycję Szkoły Trenerów dla bibliotekarzy STOP oraz Bibliotekarstwo i Animację Społeczności Lokalnych w Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu).

Pracuję w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bystrzycy w gminie Oława na Dolnym Śląsku. Podejmuję wiele działań z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, prowadzę różnorodne formy zajęć z seniorami. Piszę i realizuję w swojej bibliotece programy profilaktyczne. Współtworzyłam i koordynowałam projekty POKL realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie. Prowadzę szkolenia z animacji społeczności lokalnej, motywacji, komunikacji. W ramach drugiej rundy PRB jako ko-trenerka prowadziłam szkolenia podstawowe i specjalistyczne oraz animowałam Partnerstwa Lokalne.

Od kilku lat moją pasją jest aktywizacja społeczności lokalnej, pobudzanie do działania a także inicjowanie współpracy międzysektorowej i tworzenie partnerstw. W I edycji projektu „O finansach… w bibliotece” prowadziłam zajęcia z seniorami w dwóch bibliotekach na terenie swojej gminy. Uwielbiam stary, dobry rock, zwłaszcza w wykonaniu Pink Floyd.

Krystyna Brząkalik 

Trenerka edukacji ekonomicznej; uczestniczyła w wielu projektach, m.in. „Edukacja obywatelska w społeczeństwie demokratycznym”, „Ekonomia dla liderów”, „Moje dochody, wydatki, oszczędności”, „Lekcje z Polityką”, „Eurokampania”, „Edukacja rozwojowa w polskiej szkole”, „Ekonomia na co dzień”, „Na własne konto”, „Polska w UE”. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz organizacjami pozarządowymi, m.in. Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacją im. R. Schumana, Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Autorka materiałów edukacyjnych, w tym do portalu Narodowego Banku Polskiego i europejskiego portalu edukacyjnego konsumentów DOLCETA. Współautorka zbiorów scenariuszy zajęć o tematyce ekonomicznej dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz programów nauczania i podręczników do wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum.  Interesuje się literaturą i filmem.

Jolanta Czajkowska 

Ukończyła historię na UW, Filii w Białymstoku, a także studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego. Jest nauczycielką historii w gimnazjum. Trenerka z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć warsztatowych dla dorosłych i młodzieży. Trenerka i współautorka  projektów i programów propagujących edukację ekonomiczną, m.in. „Jak uczyć ekonomii”, „Kreowanie postaw przedsiębiorczości”, „Promocja zatrudnienia i rozwój zasobów ludzkich w województwie podlaskim”, „Na własne konto”. Autorka materiałów edukacyjnych. Współpracowała z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi, m.in. z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Europejskim Domem Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr.

Efektem jej zainteresowań historią jest wydanie biografii podlaskiego etnografa Stanisława Dworakowskiego. Zajmuje się też rejestrowaniem pozostałości kultury drobnej szlachty na Podlasiu.

Jolanta Janiec

Bibliotekarka, pedagożka, animatorka kultury, trenerka; uczestniczka Szkoły Trenerskiej STOP PRB (I edycja) oraz Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Na co dzień pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie, gdzie zajmuje się między innymi działalnością animacyjną i edukacyjną placówki. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Aktywnie włącza się w działania środowiskowe sprzyjające upowszechnianiu i udostępnianiu szeroko pojętej kultury. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie (kierunek: Animator i menedżer kultury oraz Pedagogika).

Prowadzi szkolenia z zakresu szeroko pojętego bibliotekarstwa i animacji kulturalnej. Prywatnie ceni sobie kontakt z przyrodą, dobrą literaturę, film oraz ciekawe spotkania z ludźmi.

Paweł Kamiński

Jest doktorantem na wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym (Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze). Studiował zarządzanie, socjologię, administrację oraz mechanizmy funkcjonowania strefy euro. Absolwent Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy i Bibliotekarek PRB-STOP (IV edycja) oraz Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Menedżer i animator kultury. W przeszłości dziennikarz i samorządowiec. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce. Prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury. Uczestniczył w różnorodnych projektach w obszarze kultury, w tym jako animator/ekspert udzielający wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne Narodowego Centrum Kultury. Współpracuje z „Poradnikiem Instytucji Kultury”. Redaguje serwis internetowy MenedżerKultury.pl.

Andrzej Paździerz

Działanie na rzecz rozwoju lokalnego to moja pasja. Z racji wykonywanej pracy mam ogląd sytuacji z poziomu instytucji publicznej (biblioteka), jak również z poziomu organizacji pozarządowych. Jestem dyrektorem biblioteki, byłem prezesem Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy” oraz regionalnego stowarzyszenia. Przez 4 lata prowadziłem gazetę lokalną. Przez ostatnie 5 lat zrealizowałem około 20 projektów grantowych.

Prowadzę badania do rozprawy doktorskiej na temat pozyskiwania środków pozabudżetowych przez biblioteki. Zdobyte doświadczenie pomaga mi w szkoleniu i doradzaniu bibliotekarzom, mieszkańcom zarówno małych miejscowości, jak i miast.”

Bożena Puzio

Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto trener Szkoły Trenerskiej STOP (PRB, I edycja) oraz trener edukacji finansowej (FWW i NBP). Od 15 lat  bibliotekarka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrowiu, w której aktualnie pełni funkcję kierownika. Inicjatorka i założycielka Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „Malwa’, zajmującego się działaniami na rzecz lokalnej społeczności. Autorka i koordynatorka wielu projektów realizowanych przez bibliotekę i stowarzyszenie, których nadrzędnym celem jest poszerzenie oferty aktywnego spędzania czasu wolnego, wzbogacanie infrastruktury oraz działania edukacyjne.

Korzystając z uroków okolicy, w której mieszkam preferuję aktywny wypoczynek w postaci turystyki rowerowej i marszów Nordic Walking.

Beata Tarnowska

Bibliotekarka, trenerka i moderatorka Dyskusyjnego Klubu Książki. Pracuje w bibliotece wojewódzkiej we Wrocławiu. Absolwentka Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy STOP-PRB. Członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Była instruktorką w ogólnopolskim programie edukacji cyfrowej osób starszych „Akademia e-Seniora UPC”. Jej zawodową pasją są działania z seniorami w bibliotece. W tym zakresie posiada specjalistyczne przygotowanie zawodowe i kompetencje trenerskie. Ukończyła cykle szkoleń: „Zrozumieć seniora” (FIO); „Metody edukacji osób starszych” (ASOS); warsztaty „Doświadczenie edukacji dorosłych osób niewidzących i słabowidzących w Europie” (Grundtvig) oraz kurs trenerski z facylitacji z rekomendacją do prowadzenia szkoleń „DOBRE SPOTKANIE. Jak to zrobić?”. W ramach Programu Rozwoju Bibliotek realizowała trzy edycje projektu „O finansach…” jako opiekunka regionalna, trenerka, konsultantka, prezenterka webinariów i autorka kursu e-learningowego. Szkoli bibliotekarzy, partnerów bibliotek i liderów organizacji senioralnych. Tematyka jej szkoleń to, m.in.: metodyka pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, oferta międzypokoleniowa i wolontariat w instytucji kultury, multimedia i nowoczesna komunikacja w pracy bibliotekarza, nowe technologie w nauczaniu z wykorzystaniem e-learningu.

Praca z ludźmi daje mi energię i radość, a dzielenie się wiedzą, motywowanie innych do działania – ogromną satysfakcję!  Moje prywatne zainteresowania to medycyna niekonwencjonalna. Lubię czytać pamiętniki, biografie i reportaże.  Najchętniej wypoczywam podczas pieszych wędrówek…

Grzegorz Winnicki

Starszy kustosz, instruktor WBP im. H. Łopacińskiego, wykładowca KUL JP II, animator i socjolog kultury, trener. Absolwent Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie. Członek władz regionalnych i komisji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Akademii Społecznej, Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego. Inicjator powoływania organizacji pozarządowych międzypokoleniowych i regionalistycznych. Ewaluator projektów EFS, UNDP, POKL. Koordynator projektów Ikonka, Nautobus, Rozegraj Unię. Miłośnik shant, fotografii, wędkarstwa i koszykówki. Kolekcjoner biletów komunikacji miejskiej i Carte de visite. Krytyczny optymista. Szczęśliwy mąż i tata.

Reklamy